January 26, 2021

Tender Tuesday | Opleidingen

Nieuws en Updates
Han Kettenis

Branche

Opleidingen / Volwasseneducatie

Aanbestedende Dienst

Gemeente Gouda

Deadline inleverdatum

Deadline 1 maart 2021 11:30 uur

Opdrachtomschrijving

Volwasseneducatie 2021-2024 voor regio  Midden-Holland.

Het Educatiebeleid is vastgelegd in het Regionaal Programma Educatie Midden-Holland 2021-2024 dat binnenkort vastgesteld wordt. Tot nu toe is het programma 2018-2019 (verlengd tot en met 2020) van toepassing. Het educatiebeleid heeft als doelstelling de zelfredzaamheid van de inwoners in de regio Midden Holland, die als gevolg van hun achterstand in de basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden minder participeren inde samenleving, te verbeteren. Door een breed aanbod aan trajecten op basis van de vraag en behoeftes van inwoners beschikbaar te stellen wordt beoogd de zelfredzaamheid van deze inwoners te verbeteren. Verschillende(vrijwilligers)organisaties waaronder de bibliotheken hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om scholing in de basisvaardigheden op te zetten en voldoendedeelnemers te enthousiasmeren om aan deze scholing deel te nemen. In 2016 heeft de Goudse bibliotheek een Taalhuis geopend en is het Goudse Taal akkoord ondertekend door de organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Een gerichte doorverwijzing naar de bij de scholingsvraag meest passende scholing is één van de doelstellingen van het Taalhuis. De Bibliotheek Krimpenerwaard heeft op 4 september 2017 officieel het Taalhuis Krimpenerwaard geopend. Het Taalhuis, met taalpunten in Lekkerkerk, Schoonhoven, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk, is dé plek waar inwoners terechtkunnen die hulp nodig hebben bij het aanleren of verbeteren van de Nederlandse taal. In 2017 is gestart met een Taalhuis in de Bibliotheek De Groene Venen(Zuidplas). Het Taalhuis is een fysieke en digitale plek waar taalvraag en taalaanbod op het gebied van de Nederlandse taal bij elkaar komen.

Omvang

De scholing is bedoeld voor inwoners van de regio Midden-Holland, 18 jaar of ouder, niet inburgering plichtig, die als gevolg van een taalachterstand niet volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Bijstandscliënten die vanwege een taalachterstand een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen worden doorverwezen vanuit de vijfgemeenten in de regio Midden-Holland, een deel van deze cliënten zal worden doorverwezen omdat aan hen een inspanningsverplichting vanwege de Wet Taaleis is opgelegd. De scholingstrajecten zijn tevens toegankelijk voor inwoners van de regio die zich op eigen initiatief aanmelden om hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren. Deze kandidaten kunnen zich zelf aanmelden voor een traject en worden tevens doorverwezen vanuit andere organisaties.

Originele Publicatie

Tenderned

Alle Tender Blogs

"Succes bereik
je samen"

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen
Postbus 87
8260 AB Kampen
tel: 06 - 121 336 19
tel. 085 - 065 10 42
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Navigatie

Home
Ondersteuning
- Werkwijze
Over Ons
Blog
Contact
Tenderchecklist
Log In

Certificeringen

Wij zijn in bezitting van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.
Lees hier wat dat betekent

Volg ons ook online

© 2020 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250871B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement