July 20, 2022

Tender | Levering Kantoormeubilair

Nieuws en Updates
Janou Heldoorn

Branche

Levering Kantoormeubilair

Aanbestedende Dienst

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Deadline Inleverdatum

17 oktober 2022, 10:00 uur.

 

Opdrachtomschrijving

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een Opdrachtnemer voor de levering van kantoormeubilair, advisering omtrent inrichting en optioneel het herstellen van bestaand kantoormeubilair. Algemene informatie VRBN kent (op dit moment) in totaal 38 uitrukposten, waarvan zo’n 6 posten die ook als kantoorlocatie worden gebruiken, en 1 hoofdkantoorlocatie. Het beroepspersoneel (circa 200 personen, circa 185 FTE) is op dit moment nog behoorlijk verspreid over de regio werkzaam. VRBN is bezig met de voorbereidingen van de realisatie van een hoofdlocatie (Den Bosch) en locatie Zeeland, zodat medewerkers in de toekomst vanuit deze twee kantoorlocaties kunnen werken. Het huidige meubilair van VRBN omvat o.a. circa 300 bureaus, 300 bureaustoelen, 630 kantinestoelen, 275 kantinetafels, 300 opbergkasten hoog, 150 opbergkasten laag, 350 krukken, 225 ladeblokken, 1650 vergaderstoelen en 550 vergadertafels. Meubilair bij huisvestingprojecten VRBN Op dit moment is VRBN bezig met diverse huisvestigingsprojecten (waar ook nieuw meubilair bij gewenst is), waaronder de realisatie van hoofdlocatie Den Bosch, realisatie van locatie Zeeland en kleinere huisvestingsprojecten qua kazernes. De planning van deze projecten staat nog niet geheel vast en kan natuurlijk ook nog wijzigen gedurende contractduur. Projecten kunnen bijvoorbeeld vertraging oplopen, met als gevolg dat sommige meubilairopdrachten niet meer binnen de contractduur van de Raamovereenkomst vallen. Daarnaast kunnen er ook nieuwe projecten doorgang vinden, met als gevolg dat deze meubilairopdrachten wel weer binnen de contractduur van de Raamovereenkomst vallen. Vervanging huidig meubilair Het regulier vervangen van bestaand meubilair valt binnen de scope van deze opdracht. Het kan ook zijn dat VRBN kiest voor het herstellen van bestaand meubilair in plaats van het aanschaffen van nieuw meubilair. Ook het herstellen van bestaand meubilair valt binnen de scope van deze opdracht. Over het algemeen wordt bij VRBN veel meubilair langer gebruikt dan de voorgeschreven economische levensduur. Dit komt mede door het lagere gebruik van meubilair op de onbemande brandweerposten ten opzichte van reguliere kantoorgebouwen. Verder wordt het gebruik en de levensduur van meubilair regelmatig verlengd middels het herstellen van (delen van) het meubilair. Vervangen of herstellen van meubilair vindt veelal plaats op basis van een jaarlijkse analyse vanuit de afdeling Huisvesting. Hierdoor kan VRBN op dit moment geen heldere indicatie geven qua omvang van het vervangen/herstellen van bestaand meubilair voor de beoogde contractduur. Standaard meubilair Binnen de scope van deze opdracht valt het standaard kantoormeubilair, zoals bureaus, bureaustoelen, vergadertafels, vergaderstoelen, kantinetafels, kantinestoelen, standaard opbergmeubilair (bijv. ladeblok of opbergkast) en eventuele bijbehorende accessoires/opties (bijv. separatiescherm, kabelgoten, tussenschotten, elektrische inbouw/-opbouwunits). Maatwerk of overig meubilair Naast het standaard meubilair is bij de inrichting van de locaties soms ook behoefte aan maatwerkmeubilair of overig meubilair (zoals fauteuils, banken, barkrukken, statafels) dat niet is opgenomen in het prijzenblad. Dit soort meubilair is bijvoorbeeld gewenst in vrijwilligersruimtes van kazernes, in kantines of in kantoortuinen. In principe is VRBN voornemens om overig meubilair ook af te nemen bij Opdrachtnemer, echter VRBN behoudt het recht om overig meubilair ook bij derden uit te vragen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat het beschikbare aanbod van Opdrachtnemer niet volledig toereikend is én/óf dat de aangeboden producten qua kwaliteit of prijs niet aansluiten bij de behoeftes of budget van VRBN.


 Originele Publicatie

Aankondigingen platform (tenderned.nl)

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: