November 9, 2021

Tender Tuesday | Audiovisuele Middelen

Nieuws en Updates
Cer Scheurwater

Branche

Audiovisuele Middelen

Aanbestedende Dienst

Dienstencentrum voor de Rechtspraak

Deadline Inleverdatum

17 december 2021 12:00 uur

Opdrachtomschrijving

De Aanbesteding is opgedeeld in 2 Percelen:
• Perceel 1. Levering AV-diensten en – middelen, inclusief bijbehorend meubilair en advies;
• Perceel 2. Levering AV-onderhoudsdienstverlening bestaande installed base;

Voor Perceel 1. Zullen maximaal 3 leveranciers worden gecontracteerd. Voor Perceel 2. Zal 1 leverancier worden gecontracteerd. Met die geschikt bevonden Inschrijvers zal een raamovereenkomst worden afgesloten voor minimaal 4 en maximaal 6 jaar. Het primaire proces van de rechtspraak wordt steeds meer ondersteund door gedigitaliseerde systemen. Daarom bestaat er steeds meer behoefte aan zittingszalen die volledig zijn ingericht met alle ondersteunende middelen om zowel online te kunnen zitten als het werken met digitale dossiers. Dit proces is al jaren gaande en zal ook de komende jaren steeds verder doorontwikkeld worden. Voor deze ontwikkelingen zoekt de Rechtspraak voor de komende (maximaal) 6 jaren partners. Het (digitaal) inrichten van een zittingzaal is complex. In hoofdstuk 8 vindt u een schematische weergave van de gewenste inrichting. Alle componenten, meubilair, computersystemen, beeldschermen, camera’s en audiocomponenten moeten op elkaar worden afgestemd. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met zichtlijnen en de aanwezigheid van publiek. De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. De meeste gerechtsgebouwen zijn inmiddels (grotendeels) voorzien van digitale middelen in zittingszalen. Het zal duidelijk zijn dat die inrichting niet eenduidig is. De ontwikkelingen en mogelijkheden in deze middelen gaan hard. De eerste vervanging van inmiddels verouderde systemen vindt inmiddels plaats. # Perceel 1: ontwerp, levering en installatie Bestaande en nieuwe zittingszalen moeten worden voorzien van volledige nieuwe inrichting, in sommige gevallen inclusief meubilair, audio-installatie, beeldschermen enzovoort. De computersystemen worden door IVO zelf geleverd evenals de ethernet verbindingen. Het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor alle overige installaties zoals klimaatbeheersing overval alarmeringen en dergelijke. Uitgangspunt is dat inschrijvers in het kader van een offerte aanvraag een complete installatie aanbieden inclusief een overeenkomst voor reparatie en onderhoud van 8 jaar na ingebruikname. Daarnaast kunnen adviezen worden gevraagd met betrekking tot licht, geluid en klimaat. Een beschrijving vindt u in de casusbeschrijving, bijlage 5a tm 5f en bijlage 8. Voor dit perceel geldt in sterke mate dat, op basis van de huidige stand van zaken, voor de eerste 3 jaren redelijk is te voorspellen wat de omvang zal zijn. Voor de daarop volgende jaren wordt dat steeds onzekerder. # Perceel 2: Onderhoud installed base Sinds 2005 zijn bij de gerechten door veel verschillende leveranciers veel verschillende componenten geleverd. Op basis van de in bijlage 7 opgenomen service niveaus wordt van inschrijvers verwacht hier diensten te leveren. Het zal duidelijk zijn dat dit een dynamisch bestand is. De omvang van de installed base is bekend. Van oudere zalen is de beschikbare functionaliteit bekend, van de nieuwere zalen is op detailniveau bekend wat er geleverd is. Het onderhouden van deze administratie is onderdeel van deze opdracht.

Omvang

Perceel 1: ontwerp, levering en installatie
Voor de eerste 3 jaren staan de volgende investeringen in ieder geval op de planning
Realisatie zalen:
Den Haag - groot onderhoud / upgraden
PvJ Den Bosch - vergaderruimten fase 3
Assen – inrichten twee zalen
PvJ Leeuwarden - zaal C en D
Rechtbank Utrecht - diverse zalen
Rechtbank Groningen - Zaal 14
Diverse vergaderruimten verdeeld over het land
Op basis van de huidige contracten en inzichten wordt rekening gehouden met een investering in deze periode van ruim € 3 miljoen. De kosten voor de 8 jaren instandhouding komen daar dan nog bovenop. Voor de langere termijn staat een aantal gerechtsgebouwen op de nominatie om volledig gerenoveerd te worden. De planning van die projecten is echter nog onzeker. Als de aanvang van de bouw van de zittingszalen binnen de looptijd van deze overeenkomst of binnen 6 maanden na expiratie vallen, zullen die onder deze raamovereenkomst worden opgedragen. Voor die projecten meer dan 6 maanden ná de expiratie van de raamovereenkomst zullen aanvangen zal op praktische gronden een keuze gemaakt worden of gebruikt wordt gemaakt van een toekomstig raamcontract of dat gekozen wordt voor een nieuwe aanbesteding per project. Anders dan in de huidige raamovereenkomsten zal meubilair, waar gewenst, onderdeel uitmaken van perceel 1 leveringen. Van inschrijvers wordt dus verwacht in dit perceel ook maatwerk meubilair te kunnen leveren. Bouwkundig, dat wil zeggen vast aan het gebouw verbonden, meubilair wordt opgedragen door het RVB en maakt in principe geen deel uit van deze overeenkomst.

Perceel 2: Onderhoud installed base
Op basis van de huidige tarieven is de verwachting dat in dit perceel jaarlijks € 300.000,00 zal worden besteed. Verdere beschrijving van dit perceel vindt u in bijlage 10. Buiten de reikwijdte van dit perceel vallen de zalen van Justitieel complex Schiphol en De Bunker Amsterdam. Deze installaties zijn dermate specifiek dat die in onderhoud zijn bij de oorspronkelijke bouwers van die installaties. Ook buiten de reikwijdte vallen de nieuwe te realiseren installaties, aangezien daarvoor een all-in contract wordt gesloten inclusief onderhoud voor 8 jaar.

Originele Publicatie

Aankondigingenplatform (tenderned.nl)

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: