June 8, 2021

Tender Tuesday | Arbeid en Welzijn

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche
Arbodienstverlening

Aanbestedende Dienst
gemeente Het Hogeland - Winsum

Deadline inleverdatum
1 september 2021 12:00 uu

Opdrachtomschrijving
Het doel is te komen tot een Overeenkomst met één Opdrachtnemer en het optimaliseren van de Dienstverlening op het gebied van arbo-dienstverlening conform de Eisen van gemeente Het Hogeland. De keuze voor een Overeenkomst is gelegen in het feit dat de af te nemen Dienstverlening nog onzeker is. De Opdracht voor de arbo-dienstverlening bestaat uit: • Het ondersteunen en faciliteren van teamcoaches als begeleider van de inzetbaarheid van medewerkers. Zowel preventief als curatief; • Het monitoren dat betrokkenen in het proces van inzetbaarheid de juiste interventies doen; • Het aanspreekpunt zijn voor teamcoaches en de rol vervullen van adviseur m.b.t. inzetbaarheid; • Nauw samenwerken met het team HRM; • Het voorkomen van medicalisering en vanuit dat oogpunt adviseren of iemand wel/niet door de bedrijfsarts gezien moet worden; • Voortgang van re-integratie bewaken; • Het verzorgen van periodieke (kwartaal)rapportages; • Het ondersteunen en faciliteren van de teamcoaches in hun rol als casemanager van medewerkers. Vanaf het moment van ziekteverlof totdat een medewerker 100% is hersteld; • Het plannen van afspraken en agendabeheer tussen verzuimende medewerker en bedrijfsarts en/of arbodeskundigen; • Het beheren van het medische dossier conform de Wet verbetering Poortwachter en overige wetgeving; Verzuim-/spreekuur rapportages bedrijfsarts en/of arbodeskundigen aan de gemeente Het Hogeland

Omvang
De totale opdracht per jaar voor de levering van arbodienstverlening omvat en geschatte uitgave van circa € 135.000 per jaar. Voor de ambtelijke organisatie was dat € 75.000 (incl. BMW) en voor WPA € 60.000 (incl. BMW) per jaar. Het genoemde bedrag is indicatief en vormt geen garantie voor de toekomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Bedragen zijn exclusief BTW

Originele Publicatie
Negometrix4

Alle Tender Blogs

"Succes bereik
je samen"

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen
Postbus 87
8260 AB Kampen
tel: 06 - 121 336 19
tel. 085 - 065 10 42
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Navigatie

Home
Ondersteuning
- Werkwijze
Over Ons
Blog
Contact
Tenderchecklist
Log In

Certificeringen

Wij zijn in bezitting van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.
Lees hier wat dat betekent

Volg ons ook online

© 2020 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250871B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement