March 9, 2021

Tender Tuesday | Arbodienstverlening

Nieuws en Updates
Han Kettenis

Branche

Arbodienstverlening

Aanbestedende Dienst

Tilburg University

Deadline inleverdatum

3 mei 2021 12:00 uur

Opdrachtomschrijving

In het verzuimbeleid bij Tilburg University ligt de nadruk op verzuim preventie, verzuimdaling, verzuimbeheersing en verzuimbegeleiding. Voor de begeleiding en(medische) advisering van leidinggevenden, medewerkers en HR-adviseurs in dit proces willen we ons laten ondersteunen door een arbodienstverlener. De kerndeskundigen vanuit de arbodienst spelen in de verzuimbegeleiding een zeer belangrijke rol. Wij verwachten van de opdrachtnemer dat hij ruime kennis en ervaring heeft met het begeleiden en adviseren van grote complexe organisaties bij de preventie en beheersing van verzuim en het coachen van de leidinggevenden en medewerkers in het nemen van hun verantwoordelijkheid. Dit vraagt van de opdrachtnemer een stevige en flexibele instelling en een heldere visie. Vanzelfsprekend maakt de opdrachtnemer zelf duidelijk onderscheid tussen ziekte, arbeidsmogelijkheden en verzuim.

Omvang

Vanuit het basispakket verzoeken wij ondersteuning in de vorm van de onderstaande diensten:

-Sociaal Medisch Teamoverleg;

-Verzuimspreekuren, overwegend op locatie bij opdrachtgever;

-Arbeidsomstandighedenspreekuren, overwegend op locatie bij opdrachtgever;

-Beschikbaarheid van bedrijfsarts voor de leidinggevende/ HR-adviseur voor het stellen van vragen naast de hierboven genoemde spreekuren plus proactieve advisering;

-Inzet van een taakgedelegeerde;

-Managementrapportages;

-Inzet arbeidspsycholoog;

-Administratieve afhandeling voortkomend uit de Wet verbetering Poortwachter door bedrijfsarts(en);

-Contacten met de organisatie door zowel de bedrijfsarts als de accountmanager.

De geraamde omvang van deze aanbesteding is: € 200.000 exclusief BTW per jaar.

Dit is slechts een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Originele Publicatie

Negometrix3

Alle Tender Blogs

"Succes bereik
je samen"

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen
Postbus 87
8260 AB Kampen
tel: 06 - 121 336 19
tel. 085 - 065 10 42
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Navigatie

Home
Ondersteuning
- Werkwijze
Over Ons
Blog
Contact
Tenderchecklist
Log In

Certificeringen

Wij zijn in bezitting van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.
Lees hier wat dat betekent

Volg ons ook online

© 2020 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250871B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement