February 23, 2021

Tender Tuesday | Audiovisuele middelen

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Geluids- en lichtinstallaties Nationaal Muziek Kwartier

 

Branche

Audiovisuelemiddelen

Aanbestedende Dienst

Gemeente Enschede

Deadline inleverdatum

29 maart 2021 9:00 uur

Opdrachtomschrijving

Ten Behoeve van het up to date houden van de theatertechnischeinstallaties heeft het Nationaal Muziekkwartier regelmatig behoefte aangeluids- dan wel lichtapparatuur. Specifiek gaat het om mengtafels, PA's enpodiumverlichting. Als eigenaar van het vastgoed (Nationaal Muziekkwartier) isde gemeente Enschede verantwoordelijk voor de aanschaf van dezetheatertechnische installaties. Het contracteren van partijen middels eenraamovereenkomst biedt de mogelijkheid om sneller de markt te benaderen.
De gemeente Enschede als aanbestedende dienst, wil per perceel drie (3)opdrachtnemers contracteren. Deze opdracht wordt opgesplitst in twee percelen:

Perceel 1: Lichttechniek
Perceel 2: Audio, video en communicatie.

Ten aanzien van perceel 1 verwachten wij de volgende leveringen enwerkzaamheden: Het leveren van apparatuur en inbreng van specifieke kennis vanapparatuur gericht op belichtingstechniek binnen theater- en popomgeving.
Ten aanzien van perceel 2 verwachten wij de volgende leveringen enwerkzaamheden: Het leveren van apparatuur en inbreng van specifieke kennis vanapparatuur gericht op audio, video- en communicatietechniek binnen theater- enpopomgeving.

Omvang

De omvang van de opdracht per perceel bedraagt:

Perceel 1: Circa 1.000.000 over de maximale looptijd van deraamovereenkomst (4 jaar)

Perceel 2: Circa 1.250.000 over de maximale looptijd van deraamovereenkomst (4 jaar)

Originele Publicatie

Negometrix3

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: