February 8, 2021

Tender Tuesday | Bestrijding eikenprocessierups

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche

‍Leveren en verzorgen bomen

Aanbestedende Dienst

‍Gemeente Hardenberg

Deadline inleverdatum

‍4 maart 2021 12:00 uur

Opdrachtomschrijving

Bestrijding eikenprocessierups
De gemeente heeft de plicht te zorgen voor een veilige openbare ruimte. Een onderdeel daarvan betreft eikenprocessierupsenbestrijding. De bestrijdingsacties dienen zo snel mogelijk en op de juiste wijze uitgevoerd te worden om overlast, klachten en gezondheidsrisico’s zodoende tot een minimum te beperken. De gemeente willen een Raamovereenkomst afsluiten voor het preventief en curatief bestrijden van de eikenprocessierups, inclusief het monitoren van de vlinders. De gemeente werkt met een digitaal beheersysteem van Groenestein en deze gegevens van het beheersysteem worden aan de Opdrachtnemer verstrekt. De gemeente Hardenberg gebruikt momenteel voor het preventief bestrijden twee verschillende methoden, namelijk Xentari en Nematoden. Het werk wordt voornamelijk uitgevoerd in het voorjaar en zomer. Het uit te voeren werk wordt door de gemeente in deelopdrachten of op afroep opgedragen. De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. De deelopdrachten worden op twee manieren verstrekt: 1. Bij de preventieve bestrijding met nematoden en Xentari door aanwijs van bomen (rijen) per locatie. De afmelding vindt digitaal plaats per boom. 2. Bij de curatieve bestrijding voortdurend per individuele boom op basis van aanmelding en afmelding op de interactieve kaart. De werkwijze hierbij is als volgt: • Een inwoner meldt een boom op de interactieve kaart. • Een medewerker van de gemeente Hardenberg beoordeelt de boom en zet de melding op de interactieve kaart om in een Opdracht voor de Opdrachtnemer. • De Opdrachtnemer zet de boom in haar planning en voert de bestrijding uit. • Na uitvoering van de bestrijding meldt de Opdrachtnemer de boom af via de interactieve kaart. De gemeente en de Opdrachtnemer zorgen voor een dagelijkse actualisering van de interactieve kaart. Op deze manier ontstaat er voor de gemeente, inwoners en Opdrachtnemer realtime inzicht over de voortgang van de meldingen en de werkzaamheden. De aantallen worden weergegeven in bijlage 1 ‘RAW-bestek’. De in deze Aanbestedingsleidraad en in de bijlagen genoemde aantallen zijn indicaties/schattingen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Omvang

‍De gemeente raamt de totale waarde van de Raamovereenkomst, waaronder wordt verstaan het bestrijden van de eikenprocessierups op € 850.000,- exclusief btw inclusief optiejaren en wordt gemaximeerd op dit bedrag. Inhoudende dat de gemeente in zijn totaliteit nadere deelopdrachten met een totale waarde van €850.000,- exclusief btw via de Raamovereenkomst aan de beoogde Inschrijver mag verstrekken.

Originele Publicatie

Negometrix4


Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: