September 28, 2021

Tender Tuesday Boomveiligheidscontrole en Boomonderhoud

Nieuws en Updates
Han Kettenis

Branche
Leveren en verzorgen bomen

Aanbestedende Dienst
Gemeente Zeist

Deadline Inleverdatum
26 oktober 2021 13:00 uur

Opdrachtomschrijving
De opdracht wordt opgedeeld in twee percelen (voor meer informatie zie toelichting onder 1.3), te weten: • Raamovereenkomst Boomveiligheidscontrole (2021-23 / Perceel A); • Raamovereenkomst Boomonderhoud (2021-23 / Perceel B). Beide opdrachten betreffen een raamovereenkomst conform hoofdstuk 9 van het Algemeen Reglement Werken 2016 en kennen een looptijd van 3 jaar met de optie tot verlenging van eenmaal één jaar. Voor een volledige beschrijving van de werkzaamheden en uitvoeringsvereisten wordt verwezen naar de RAW-bestekken. De aanbestedende dienst is voornemens om de opdracht aan twee (2) inschrijvers te gunnen, één inschrijver per perceel. U mag op beide percelen inschrijven. Er wordt maximaal één perceel per inschrijver gegund. Voor een overzicht van de gunningscriteria en wegingsfactoren wordt verwezen naar hoofdstuk drie (3).

Omvang
De gemeente Zeist gaat voor de RAW-raamovereenkomst Boomveiligheidscontrole (2021-23 / perceel A) uit van een geraamde totale maximale opdrachtwaarde (inclusief optiejaren) van € 200.000 euro (exclusief btw). Voor de RAW-raamovereenkomst Boomonderhoud (2021-23 / perceel B) wordt uitgegaan van een geraamde totale maximale opdrachtwaarde (inclusief optiejaren) van € 2.260.000 euro (exclusief btw). Er kunnen geen rechten aan de inschatting van de maximale opdrachtwaarde worden ontleend.

Originele Publicatie
Aankondigingenplatform (tenderned.nl)

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: