October 26, 2021

Tender Tuesday | Communicatie

Nieuws en Updates
Han Kettenis

Branche
Communicatie

Aanbestedende Dienst
Provincie Drenthe

Deadline Inleverdatum
Deadline 22 november 2021 12:00 uur

Opdrachtomschrijving
Onontbeerlijk bij de totale communicatie is een groot besef van politiek-bestuurlijke gevoeligheid; ervaring met werken in het ruimtelijke domein, een proactieve houding in de advisering en uitvoering, het signaleren van communicatiemomenten én het samenwerken en afstemmen met betrokken opdrachtgever(s) en partners. Aandachtspunten voor het toekomstige communicatiebureau: ▪ Samenwerking met freelancers en of derden voor ad-hoc zaken, zodanig dat prijs/kwaliteitverhouding versterkt wordt (denken in Prolanderbelang). ▪ Integratie communicatiemiddelen Prolander, zoals schetssessie en projectviewer Samenwerking en afstemming met aannemers in de uitvoeringsfase. ▪ Desgewenst verzorgen van coördinatie/deelname van/aan een werkgroep communicatie in een project. ▪ Toepassen van innovatieve digitale communicatiemiddelen ten behoeve van het creëren van draagvlak in de gebieden. Door middel van deze aanbesteding zijn wij op zoek naar een contractpartner die Prolander compleet gaat ontzorgen op het gebied van projectcommunicatie (zowel advies als uitvoering). Het communicatiebureau kan acteren in de vorm van een hoofdaannemer met onderaannemers, waarbij het uitgangspunt is dat de hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoering van de onderaannemers. Denk bij onderaannemers in dit geval aan kleinere bedrijven of ZZP-ers die elk voor hun eigen deskundigheid werken onder de hoofdaannemer. Prolander biedt onze toekomstige partner alle ruimte om te “ondernemen” en te “innoveren” en deze partner zet hiervoor graag zijn “beste” mensen in. “Sleutelfunctionarissen” in de vorm van vaste contactpersonen zijn wat ons betreft cruciaal. Wij zoeken een bureau dat onze projectleiders volledig ontzorgt op het gebied van communicatie. Wij verwachten dat het bureau haar kennis en expertise inzet voor de meest optimale communicatie, die nodig is om onze projectdoelen te realiseren en eenduidig en herkenbaar is over projecten heen (corporate communicatie). Daarbij moet het bureau pro-actief en innovatief zijn, zeer zorgvuldig zijn in de afstemming met onze opdrachtgevers en partners en de taal van de omgeving spreken.

Omvang
De minimale waarde van de raamovereenkomst bedraagt € 600.000,- exclusief BTW. De maximale waarde van de Raamovereenkomst bedraagt € 1.200.000,- exclusief BTW. In het geval dit maximum wordt bereikt vóór de einddatum van de Raamovereenkomst behoudt Opdrachtgever zich het recht voor de Raamovereenkomst te beëindigen en een nieuwe aanbesteding te starten.

Originele Publicatie
Aankondigingenplatform (tenderned.nl)

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: