March 30, 2021

Tender Tuesday | Communicatie, design en reclamediensten

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche

Communicatie

Aanbestedende Dienst

Stichting RegionaalOpleidingencentrum van Twente

Deadline inleverdatum

14 mei 2021 23:59 uur

Opdrachtomschrijving

Met de te contracteren partner stellen we een visie en een roadmap voor de komende jaren op, die natuurlijk gaandeweg kan kunnen worden bijgesteld. Stapsgewijs ontwikkelen we op basis van deze roadmap dit platform de volgende onderdelen van onze infrastructuur: 1. Gezamenlijk uitwerken van de online strategie naar technische realisatie. Het ontwikkelen van een visie op online strategie is geen onderdeel van de opdracht. 2. Basisinrichting van eenplatform op basis van Craft CMS. 3. Ontwikkeling van www.werkenbijrocvantwente.nlin het nieuwe CMS en in de actuele huisstijl. 4. Ontwikkeling vanwww.rocvantwente.nl in Craft, met zo nodig herziening content o.b.v. visie enstrategie ROC en C&M. 5. Ontwikkeling van www.vavolyceumvantwente.nl in hetnieuwe CMS en in de actuele huisstijl. 6. Bepalen toekomst Lade/MarketingAutomation (bijvoorbeeld zoals deze nu is bij Cube houden, of herbouwen inCMS). 7. Andere websites opnemen in platform en doorontwikkeling bestaandesites. Deze aanpak moet natuurlijk verfijnd worden met andere activiteiten diewellicht belangrijk zijn of worden, zoals het centraal beheren vanopleidingsinformatie. ROC van Twente isop zoek naar één Opdrachtnemer voor hosting, beheer en onderhoud van de eigenwebsite(s) en het vervangen van het bestaande content management systeem dooreen nieuw hoogwaardig en flexibel CMS dat optimaal wordt ingericht voor hetbeheer van de eigen web omgevingen waar gebruiksvriendelijkheid,toekomstgerichtheid en beheersbare kosten centraal staan. ROC van Twentevraagt om een vooruitstrevende en meedenkende Opdrachtnemer die ook meedenkt inde ontwikkelingen bij ROC van Twente. Eén die nieuwe ontwikkelingen voorlegt endie ROC van Twente verder helpt om hun doelgroepen effectiever te bereiken ofte bedienen. ROC van Twente zoekt dus niet een Opdrachtnemer die een websitelevert, maar een Opdrachtnemer die als partner samenwerkt door: • Gezamenlijkuitwerken van de visie en online strategie naar technische realisatie van dewebsites. • Op te treden als sparringpartner en daarbij kennis en ervaringbiedt voor het verder professionaliseren van online communicatie endienstverlening van ROC van Twente aan haar doelgroepen. • Proactief, gevraagden ongevraagd, advies geeft gedurende het gehele proces zoals beschreven bij hoofdstukbeschrijving proces/migratieproces en dan met name bij doorontwikkeling. •Nieuwe functionaliteiten te ontwerpen en realiseren waarin een optimalegebruikerservaring centraal staat. De Opdrachtnemer dient er rekening mee tehouden dat de infrastructuur en de daarop te ontwikkelen websites een dynamischkarakter hebben. Dat wil zeggen dat zowel content als functionaliteit gedurendede aanbestedingsprocedure en uitvoering van het project nog kan wijzigen.

Omvang

De omvang van de opdracht hangtsamen met het beschikbare budget. Voor 2021 bedraagt dat budget € 130.000. Ophet moment dat het budget voor de website wordt aangepast verandert ook deomvang van de opdracht. Inschrijvers kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Kwaliteit: 65

Prijs
Weging: 35

 

Originele Publicatie

Tenderned

Alle Tender Blogs

"Succes bereik
je samen"

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen
Postbus 87
8260 AB Kampen
tel: 06 - 121 336 19
tel. 085 - 065 10 42
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Navigatie

Home
Ondersteuning
- Werkwijze
Over Ons
Blog
Contact
Tenderchecklist
Log In

Certificeringen

Wij zijn in bezitting van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.
Lees hier wat dat betekent

Volg ons ook online

© 2020 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250871B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement