May 25, 2021

Tender Tuesday | ICT en Telecom

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche
audiovisuele middelen

Aanbestedende Dienst
Stichting Drents Museum - Assen

Deadline inleverdatum
2 juli 2021 14:00 uur

Opdrachtomschrijving
Het Drents Museum beschikt over een rijke collectie met topstukken als het meisje van Yde, de kano van Pesse maar ook de turfschuit van Vincent van Gogh. De afgelopen jaren heeft de nadruk echter veelal gelegen op het organiseren van tijdelijke exposities in de nieuwbouw. Daarin is het museum landelijk toonaangevend geworden. De huidige presentatie van de vaste collectie voldoet echter niet aan dezelfde hoge standaard. Het is daarom tijd om ook voor de vaste collectie een toonaangevende presentatie te realiseren die eer doet aan de waarde van de collectie en tevens nieuwe doelgroepen aanspreekt. Hiermee geeft het museum de lokale geschiedenis van de provincie Drenthe weer de aandacht die het verdient, wordt een lokaal en jong publiek beter bediend en creëert het museum een spectaculair andere beleving van kunst en cultuur. Hiervoor is door The Exhibition Studio – Moesgaard Museum een eerste ontwerp opgesteld (‘Preliminary Design for Drents Museum’, juli 2020, herzien oktober 2020 (niveau Voorlopig Ontwerp)), bij de Leidraad gevoegd als onderdeel van Bijlage 1 Vraagspecificatie. Op basis van dit Preliminary Design heeft het Drents Museum een reflectiedocument opgesteld, bij de Leidraad gevoegd als onderdeel van de Vraagspecificatie, wat ingaat op nog te verbeteren onderdelen en wijzigingen in het ontwerp. De (conceptuele) uitwerking van het Preliminary Design, in samenspraak met het Drents Museum, het vervolgens produceren en werkend opleveren is de kern van deze opdracht. Parallel aan deze uitwerking zal de gebouweigenaar (Provincie Drenthe) een aantal gebouwaanpassingen doorvoeren. Deze aanpassingen hebben betrekking op veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid maar het betreft ook aanpassingen als gevolg van de nieuwe collectie presentatie. Deze gebouwaanpassingen en voorliggende opdracht moet in nauwe samenwerking tot stand komen aangezien wijzigingen in het ene project direct gevolgen heeft voor het andere. Om inzicht te verkrijgen in de totale werkzaamheden, is op ruimteniveau een omschrijving gemaakt van de verwachte aanpassingen. Dit Ruimteboek is onderdeel van de Vraagspecificatie. Om invulling te geven aan de vernieuwde collectiepresentatie is het Drents Museum op zoek naar partij(en) voor het nader uitwerken en realiseren op basis van de vraagspecificatie. Als onderdeel van het Project wordt dit ontwerp (gezamenlijk) verder uitgewerkt tot uitvoeringsniveau en vervolgens geproduceerd en werkend opgeleverd. De Opdracht bestaat uit twee percelen te weten: # Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/verlichting/exhibits + levering AV hardware Dit betreft het uitwerken van het totaal concept, engineering, produceren, leveren en monteren van het meubilair en de inrichtingselementen, zoals projectiewanden, maatwerktafels, displays, kasten, grafische panelen en wanden, opstellen van een verlichtingsplan inclusief leveren verlichting, (overall) publieksbegeleiding, signing en bewegwijzering en overige maatwerk inrichtingselementen op basis van de Vraagspecificatie. Daarnaast maakt onderdeel uit van dit perceel het leveren van alle AV hardware zoals beamers, projectoren, schermen en overige AV hardware middelen, kortom alle elementen die nodig zijn om het gepresenteerde in de Vraagspecificatie te realiseren. # Perceel 2: Ontwikkelen, produceren en installeren AV/multimedia Dit betreft het conceptuele uitwerken, ontwikkelen, produceren en installeren van de AV en multimediacontent (animaties, games, software en digitale content) op basis van de vraagspecificatie zodat voldaan wordt aan de verwachting ten aanzien van beleving. Drents Museum wenst een CMS dat door het museum zelf beheerd kan worden en makkelijk te koppelen is aan andere software zoals collectieregistratiesysteem of collectiewebsite.

Omvang
Voor deze aanbesteding geldt een totaal budget van € 2.200.000,- excl. BTW voor perceel 1 en 2 gezamenlijk (incl. stelpost verlichting). Voor correctief en preventief beheer geldt een budget van € 100.000,- excl. BTW gedurende vier (4) jaar conform de SLA (onderdeel Bijlage 3 A/B), opgebouwd uit twee (2) jaar, met de optie deze termijn twee maal te verlengen met een (1) jaar. Budgetbedragen worden voor deze aanbesteding aangemerkt als plafondbedragen welke niet overschreden mogen worden.

Originele Publicatie
TenderNed

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: