March 2, 2021

Tender Tuesday | Kleding en uitrusting

Nieuws en Updates
Han Kettenis

Branche

Bedrijfs-en veiligheidskleding
Operationele handschoenen

Aanbestedende Dienst

Politie

Deadline inleverdatum

27 mei 2021 12:00 uur

Opdrachtomschrijving

De Opdracht omvat de productie en levering van verschillendeOperationele handschoenen (Basis, Winter en ME) die door executievePolitiemedewerkers gedragen worden. Tot de scope van de Opdracht behorenspecifiek de volgende onderdelen: - de productie en Levering van Operationelehandschoenen Basis, Winter en ME; - de productie en Levering van MaatwerkHandschoenen indien nodig; - het op verzoek van de Politie doorvoeren vanModificaties op Handschoenen; - het doorontwikkelen en innoveren van deHandschoenen; en - de productie en Levering van Varianten van de Operationele –en of ME handschoenen, tegen alle eisen en voorwaarden die hieraan in deAanbestedingsstukken worden gesteld. Expliciet wordt vermeld dat voor devolgende handschoenen gebruik gemaakt wordt van de percelenregeling (art. 2.18en 2.19 AW) wat inhoudt dat deze handschoenen in aparte Percelen wordenondergebracht en zijn uitgezonderd van de Europese aanbestedingsplicht: -Operationele handschoenen hondengeleiders; - ME handschoenen Technische Eenheid;- ME handschoenen bereden Politie; - Vliegeniershandschoenen (Bemanning, Safetyen Compliance).

Omvang

Omvang Politie:

Operationele handschoenen Basis 5.950 paar dames+heren p/jaar

Operationele handschoenen Winter 3.830 paar dames+heren p/jaar

Operationele handschoenen ME 400 paar dames+heren p/jaar

Omvang Korps Politiediensten Caribisch Nederland:

De omvang van de gebruikersgroep van Caribisch Nederland is lastigin te schatten. De afname zal alleen bestaan uit OHS-Basis. Dezegebruikersgroep bestaat momenteel uit 120 personen waarvan 25% dames.

Geraamde totale waarde zonder btw 6.000.000 EUR.

Originele Publicatie

Negometrix4

Alle Tender Blogs

"Succes bereik
je samen"

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen
Postbus 87
8260 AB Kampen
tel: 06 - 121 336 19
tel. 085 - 065 10 42
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Navigatie

Home
Ondersteuning
- Werkwijze
Over Ons
Blog
Contact
Tenderchecklist
Log In

Certificeringen

Wij zijn in bezitting van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.
Lees hier wat dat betekent

Volg ons ook online

© 2020 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250871B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement