September 21, 2021

Tender Tuesday | Opleidingen

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche
Opleidingen

Aanbestedende Dienst
Gemeente Zutphen

Deadline Inleverdatum
5 november 2021 17:00 uur

Opdrachtomschrijving
In het kader van deze aanbesteding koopt gemeente Zutphen  inburgeringsvoorzieningen in ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering (ingangsdatum 1 januari 2022). Het betreffen de volgende inburgeringsvoorzieningen: B1-route voor asielstatushouders bestaande uit de taalonderdelen (spreken, lezen, luisteren & schrijven), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).Z-route voor asielstatushouders bestaande uit de taalonderdelen (spreken, lezen, luisteren & schrijven), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en 100 uur aan praktijkopdrachten. Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) voor gezinsmigranten en overige inburgeraars.

Omvang
In het kader van deze aanbesteding koopt gemeente Zutphen inburgeringsvoorzieningen in ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering (ingangsdatum 1 januari 2022). Het betreffen de volgende inburgeringsvoorzieningen: B1-route voor asielstatushouders bestaande uit de taalonderdelen (spreken, lezen, luisteren & schrijven), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).Z-route voor asielstatushouders bestaande uit de taalonderdelen (spreken, lezen, luisteren & schrijven), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en 100 uur aan praktijkopdrachten. Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) voor gezinsmigranten en overige inburgeraars. De gemeente sluit met één opdrachtnemer een overeenkomst voor de duur van 4 jaar, vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. De overeenkomst kan daarna tweemaal eenzijdig worden verlengd met twee jaren, tot en met uiterlijk 31 december 2029.De looptijd van deze overeenkomst is langer dan 4 jaar. Hiervoor is gekozen omdat de gemeente opdrachtnemers zoekt die bereid zijn een langdurig partnerschap te vormen om, samen met de verschillende gemeenten, inburgeringsvoorzieningen te realiseren van hoge kwaliteit tegen een maximale maatschappelijke waarde. Deze aanbesteding valt onder de sociale en specifieke diensten.

Originele Publicatie
Inburgering B1-route en Z-route - Aanbesteding - TenderGuide

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: