December 14, 2021

Tender Tuesday | Opleidingen

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche

Opleidingen

 

Aanbestedende Dienst

Gemeente Groningen

 

Deadline Inleverdatum

3 februari2022 12:00 uur

 

Opdrachtomschrijving

DeB1-route is één van leerroutes in het kader van de Wet inburgering 2021. Het doel van de B1-route is dat inburgeraars zo snel mogelijk, maar maximaal binnendrie jaar, een zo hoog mogelijk taalniveau behalen en hun perspectief op de arbeidsmarkt vergroten. Het is van belang dat het leren van de taal gecombineerd wordt met toeleiding naar vrijwilligers werk of preferent, volwaardig betaald werk. Daarbij doen inburgeraars in de B1-route voldoende kennis op van de Nederlandse maatschappij om volwaardig mee te kunnen doen inde samenleving en werken zij ten slotte toe naar een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid.

 

Omvang

In onderstaande tabel is het aantal inburgeringsplichtig en, die in 2020gestart zijn, weergegeven. Aan onderstaande cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Asielmigranten: 116

Gezins- en overige migranten: 83

 

Originele Publicatie

Aankondigingen platform (tenderned.nl)

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: