February 2, 2021

Tender Tuesday | Schoonmaak en glasbewassing

Nieuws en Updates
Han Kettenis

Branche

Schoonmaak en glasbewassing

Aanbestedende Dienst

Stichting GOO Onderwijs - Gemert

Deadline inleverdatum

Deadline 11 maart 2021 12:00 uur

Opdrachtomschrijving

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: “Het verzorgen van alle benodigde schoonmaakactiviteiten” Onder de scope van de opdracht valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het volgende: - Reguliere dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden op basis van handelingsgerichte schoonmaak-> werkzaamheden met een minimale frequentie van 1x per week; - Periodiek(vloer)onderhoud à werkzaamheden die minder dan 1x per week dienen te worden uitgevoerd; - Glasbewassing van gevel- en separatieglas; - Regiewerkzaamheden, werkzaamheden die geen vaste frequentie hebben maar op afroep worden uitgevoerd. Reguliere schoonmaak op basis van handelingsgerichte schoonmaak. Door middel van deze openbare Europese Aanbesteding wordt met betrekking tot de dagelijkse werkzaamheden een handelingsgerichte overeenkomst afgesloten met als norm de kwaliteit zoals geformuleerd in de werkprogramma’s. Glasbewassing Op de locaties dient in een vastgestelde frequentie per locatie de bewassing van het gevel- en separatieglas te worden uitgevoerd. Periodieke werkzaamheden Aanvullend op de handelingsgerichte schoonmaak voor de dagelijkse werkzaamheden dienen periodieke werkzaamheden te worden uitgevoerd. Periodieke werkzaamheden zijn werkzaamheden die uitgevoerd worden in een frequentie die lager is dan één keer per week, doch minimaal 1 keer per jaar. De gevraagde periodieke werkzaamheden omvat onder andere glasbewassing, geheel reinigen van deuren, periodiekvloeronderhoud, hoog stofwerk, etc. Werkzaamheden op basis van regie Het is mogelijk dat opdrachtgever, naast de geprogrammeerde schoonmaakwerkzaamheden zoals bovenstaand omschreven, andere schoonmaak en/of facilitair gerelateerde werkzaamheden wil laten uitvoeren. Opdrachtgever wil een opdrachtnemer contracteren die in staat is om op basis van regie de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

Omvang

Het betreft 17 locaties (onderwijs en opvang)in het basisonderwijs met een oppervlakte van circa 17.700 M2.

Originele Publicatie

Tenderned

Alle Tender Blogs

"Succes bereik
je samen"

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen
Postbus 87
8260 AB Kampen
tel: 06 - 121 336 19
tel. 085 - 065 10 42
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Navigatie

Home
Ondersteuning
- Werkwijze
Over Ons
Blog
Contact
Tenderchecklist
Log In

Certificeringen

Wij zijn in bezitting van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.
Lees hier wat dat betekent

Volg ons ook online

© 2020 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250871B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement