February 2, 2021

Tender Tuesday | Schoonmaak en glasbewassing

Nieuws en Updates
Han Kettenis

Branche

Schoonmaak en glasbewassing

Aanbestedende Dienst

Stichting GOO Onderwijs - Gemert

Deadline inleverdatum

Deadline 11 maart 2021 12:00 uur

Opdrachtomschrijving

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: “Het verzorgen van alle benodigde schoonmaakactiviteiten” Onder de scope van de opdracht valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het volgende: - Reguliere dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden op basis van handelingsgerichte schoonmaak-> werkzaamheden met een minimale frequentie van 1x per week; - Periodiek(vloer)onderhoud à werkzaamheden die minder dan 1x per week dienen te worden uitgevoerd; - Glasbewassing van gevel- en separatieglas; - Regiewerkzaamheden, werkzaamheden die geen vaste frequentie hebben maar op afroep worden uitgevoerd. Reguliere schoonmaak op basis van handelingsgerichte schoonmaak. Door middel van deze openbare Europese Aanbesteding wordt met betrekking tot de dagelijkse werkzaamheden een handelingsgerichte overeenkomst afgesloten met als norm de kwaliteit zoals geformuleerd in de werkprogramma’s. Glasbewassing Op de locaties dient in een vastgestelde frequentie per locatie de bewassing van het gevel- en separatieglas te worden uitgevoerd. Periodieke werkzaamheden Aanvullend op de handelingsgerichte schoonmaak voor de dagelijkse werkzaamheden dienen periodieke werkzaamheden te worden uitgevoerd. Periodieke werkzaamheden zijn werkzaamheden die uitgevoerd worden in een frequentie die lager is dan één keer per week, doch minimaal 1 keer per jaar. De gevraagde periodieke werkzaamheden omvat onder andere glasbewassing, geheel reinigen van deuren, periodiekvloeronderhoud, hoog stofwerk, etc. Werkzaamheden op basis van regie Het is mogelijk dat opdrachtgever, naast de geprogrammeerde schoonmaakwerkzaamheden zoals bovenstaand omschreven, andere schoonmaak en/of facilitair gerelateerde werkzaamheden wil laten uitvoeren. Opdrachtgever wil een opdrachtnemer contracteren die in staat is om op basis van regie de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

Omvang

Het betreft 17 locaties (onderwijs en opvang)in het basisonderwijs met een oppervlakte van circa 17.700 M2.

Originele Publicatie

Tenderned

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: