April 6, 2021

Tender Tuesday | Straatmeubilair

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche

Straatmeubilair, -borden en speeltoestellen

Aanbestedende Dienst

ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek

Deadline inleverdatum

10 mei 2021 23:59 uur

Opdrachtomschrijving

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: Het leveren en plaatsen van afvalbakken voor binnen en buiten op alle locaties van Onderwijsgroep Tilburg, het afhandelen van bijbehorende garantiediensten en het leveren van eventuele nabestellingen. Het afvoeren van de oude afvalbakken wordt optioneel uitgevraagd binnen deze aanbesteding. Bij gunning besluit Onderwijsgroep Tilburg of gebruik wordt gemaakt van de optie. De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het bijdragen aan de volgende doelen van Onderwijsgroep Tilburg:

• Eenvoudiger scheiden van afval. Dit is mogelijk door 3 afvalstromen (PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons), Papier en Restafval) aan te bieden, gebruik makend van vast kleurgebruik in vaste volgorde conform de algemeen geldende kleuraanduiding.

• Bewuster omgaan met afval door alle gebruikers waaronder leerlingen en studenten. Onderwijsgroep Tilburg start in het schooljaar 2021-2022 met een campagne om leerlingen en studenten bewuster te maken van wat zij kunnen doen in het kader van duurzaamheid. Afval scheiden speelt daar een rol in. De afvalscheidingsopzet is vergelijkbaar met de thuissituatie.

• Restafval vermindert door aparte inzamelmiddelen voor papier en PMD aan te bieden. Hierdoor kan meer afval duurzaam hergebruikt worden tot grondstof en Co2 uitstoot verlaagd worden.

Omvang

De omvang van de opdracht is uit te drukken in het aantal afvalbakken dat wordt aangeschaft. Het totaal aantal afvalbakken en een overzicht van de bakken per locatie is te vinden in de bijlage. Dit aantal betreft een schatting, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat er wijzigingen worden doorgevoerd in bv. het aantal locaties en/of gebouwen binnen Onderwijsgroep Tilburg (bijvoorbeeld verhuizingen of nieuwbouw) dat voorzien dient te zijn van afvalbakken. Door dergelijke wijzigingen kan er behoefte zijn aan extra afvalbakken waardoor naleveringen nodig zijn. Op het moment van aanvang van de overeenkomst wenst Opdrachtgever afvalbakken af te nemen voor de afvalstromen PMD, papier en restafval. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is Opdrachtgever vrij om een andere keuze te maken in aantal afvalstromen dan wel de soort afvalstromen.

Originele Publicatie

TenderNed

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: