November 2, 2021

Tender Tuesday | Terreinonderhoud

Advies en Informatie
Ceri Scheurwater

Branche
Terreinonderhoud

Aanbestedende Dienst
Politie

Deadline Inleverdatum
29 november 2021 15:00 uur

Opdrachtomschrijving
Het voorliggende document bevat alle informatie over de marktconsultatie aangaande het structureel en planmatig onderhouden van de diverse groenvoorziening c.q. terreinonderhoud binnen en om de panden van de politie. De politie heeft circa 400 panden in beheer voor de uitvoering van haar dagelijkse taak. In en om deze panden bevindt zich circa 460 duizend m2 groenvoorziening en 760 duizend m2 verharding. Dit wordt momenteel (landelijk) onderhouden door zes contractpartners. Omdat de overeenkomsten met deze partners medio februari 2023 aflopen treft de politie voorbereidingen voor een nieuwe aanbestedingsprocedure. De politie streeft hierbij naar een zo groot mogelijke Europese mededinging. Daartoe is nader inzicht wenselijk in de mogelijkheden die de Europese markt biedt. De doelstelling van deze marktconsultatie is: - het aftasten van mogelijkheden die de markt biedt om, eventueel op innovatieve wijze, te voorzien in de mogelijkheden die er omtrent terreinonderhoud zijn; - voorkomen dat er onnodige eisen worden geformuleerd waar de markt niet aan kan of wil voldoen of dat er wensen en/ of eisen worden geformuleerd die een doelmatige oplossing in de weg staan. De resultaten van de marktconsultatie worden gebruikt om een passende aanbestedingsstrategie te formuleren. De politie verwacht het volgende binnen de scope van deze verwervingsopdracht te plaatsen: Regulier onderhoud: - Het conform bestek planmatig onderhouden van diverse groengebieden of verharding. Correctief onderhoud: - Dit betreft eenmalig correctief onderhoud om een goede uitgangssituatie te verkrijgen (bijvoorbeeld onderhoud door stormschade). - Renovatie/vernieuwing, ook als zodanig in het bestek omschreven. Maatwerk: - Ter beschikking stelle n van mensen en materieel na opdracht bij een gewenste verandering of nieuwe aanleg. - Leverantie van materialen zoals bemesting, beplanting, strooizout, verhardingsmaterialen en dergelijke op afroep.

Omvang
Het is de verwachting van de politie dat de totale behoefte van de gewenste dienstverlening jaarlijks circa 3.100.000, - (inclusief btw) zal zijn. De behoefte kan afnemen omdat er in de komende jaren meerdere politiepanden gesloten zullen gaan worden.

Originele Publicatie
Aankondigingenplatform (tenderned.nl)

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: