April 27, 2021

Tender Tuesday | Vervoer van Personen

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwae

Branche

Groep-en touringcarvervoer

Aanbestedende Dienst

Ministerie van Defensie, DefensieOndersteuningscommando (DOSCO) Den Haag

Deadline inleverdatum

25 mei 2021 10:00 uur

Opdrachtomschrijving

Deze aanbesteding heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één Opdrachtnemer. Deze overeenkomst is verder aangeduid als deRaamovereenkomst. Opdrachtnemer dient in het kader van deze opdracht in staat te zijn besloten Busvervoer als dienst te leveren aan het ministerie vanDefensie, wat inhoudt het besloten vervoeren van Passagiers in groepsverband inTouringcar(s) met Chauffeur(s) inclusief bagage. De Dienst is bedoeld om   van het ministerie van Defensie aan te vullen ten einde inde volledige behoefte van besloten Busvervoer te voorzien. De scope van dezeRaamovereenkomst betreft alleen het besloten Busvervoer met een begin- en eindpunt in Nederland. In voorkomend geval zijn er Afroepen die plaat vind en buiten Nederland. Deze Afroepen maken dan deel uit van meerdere bewegingen die aansluitend een Begin- of Eindpunt in Nederland hebben. De Afroepen zullen worden verstrekt door gemandateerde functionarissen van de PVD. Zij zullen in overleg met de Opdrachtnemer zorgdragen voor de succesvolle uitvoering van deAfroepen. Zij verwachten hierbij een constante kwaliteit van de dienstverlening waarin ze optimaal communiceren en soepel samenwerken waarbij de factoren snelheid, flexibiliteit en effectiviteit van belang zijn.

Omvang

De financiële omvang van deze opdracht voor besloten Busvervoer wordt in beginsel geschat (prognose) op €2.900.000,- per jaar exclusief 9% BTW. De totale geschatte omvang van de opdracht voor twee (2) jaar en twee (2) maal een optiejaar is € 12.000.000,-exclusief 9% BTW (inclusief prognose prijsherziening). Deze geschatte financiële omvang is gebaseerd op historische cijfers uit de periode 2018-2019.De Aanbestedende dienst schat in dat gedurende de gehele looptijd van deRaamovereenkomst een hoeveelheid van circa 7.000 Afroepen per contractjaar zal worden afgenomen, waarbij een Afroep kan bestaan uit de inzet van een of meerdere Touringcars. Deze prognoses en cijfers betreffen een schatting en hierz ijn geen rechten aan te ontlenen.

Originele Publicatie

Negometrix3

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: