October 5, 2021

TenderTuesday | Dakbedekking

Nieuws en Updates
Han Kettenis

Branche
Dakbedekking 

Aanbestedende Dienst
Stichting Veluwse Onderwijsgroep

Deadline Inleverdatum
15 november 202112:00 uur

Opdrachtomschrijving
De Veluwse Onderwijsgroep is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met twee opdrachtnemers voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de daken, permanente valbeveiliging en bliksembeveiliging. De scope van de dienstverlening is het uitvoeren van diverse werkzaamheden met betrekking tot het reguliere onderhoud en eventueel herstel van daken, inclusief de op de daken aanwezige permanente valbeveiliging en bliksembeveiliging. Hieronder vallen inspecties, reparaties, vervangingen, onderhoud, aanpassingen, montages, sloop en afvoer van materialen, etc. ten behoeve van het onderhouden van de daken, de permanente valbeveiliging en bliksembeveiliging, maar ook het geven van advies door opdrachtnemer met betrekking tot deze werkzaamheden en adviezen voor eventuele geïntegreerde onderhouds- en energiebesparende maatregelen op de daken. Hierbij is van belang dat het onderwijsproces zo min mogelijk wordt gehinderd, waardoor voornamelijk gewerkt wordt in (school)vakanties en andere onderwijsluwe periodes. Per perceel is er één vaste leverancier voor de volgende werkzaamheden: - het uitvoeren van een nulmeting waarbij de condities(conform NEN2767) van alle dak bouwdelen wordt bepaald en de levensduur en specifieke kenmerken van het dak in kaart wordt gebracht; - het voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingen uitvoeren van één jaarlijkse dak inspectie per locatie en het daarbij horend onderhoud; - het uitvoeren van kleine reparaties/herstelwerkzaamheden tot een bedrag van maximaal € 500,-(excl. BTW) per incident; - het inspecteren en onderhouden van op deze dakenaanwezige permanente valbeveiliging conform NENEN795:2012; - het inspecteren en onderhouden van op locaties aanwezige bliksem-beveiligingsinstallaties conformNEN1010 of NEN EN IEC 62305; - het opstellen van adviezen met betrekking tot permanente valbeveiliging; - het bijhouden van managementinformatie ten aanzien van daken en permanente valbeveiliging; - het opstellen van adviezen met betrekking tot dak reparaties boven een bedrag van € 500,- (excl. BTW); • tot een bedrag van € 10.000,- (incl. BTW) zal door de Veluwse Onderwijsgroep een offerteverzoek aangeboden worden aan de opdrachtnemer voor het betreffendeperceel; • boven de grens van € 10.000,- (incl. BTW) wordt een opdracht in beginsel in minicompetitie aanbesteed, waarbij de Veluwse Onderwijsgroep, naast één of beide opdrachtnemers, het recht heeft om een derde partij te benaderen.

Omvang
De Veluwse Onderwijsgroep is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met twee opdrachtnemers voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de daken, permanente valbeveiliging en bliksembeveiliging. De 27 scholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn daartoe initieel logisch ingedeeld naar geografische spreiding en aantal m2 in twee percelen (zie bijlage L). Inschrijvers kunnen op één of beide percelen inschrijven, maar kunnen voor maximaal één perceel een raamovereenkomst krijgen. Het is daarbij niet mogelijk om in te schrijven opeen perceel en scholen van de betreffende perceellijst uit te sluiten.

De Veluwse Onderwijsgroep spendeerde in 2020 voor bijna 75.000 Euro (incl. BTW) aan preventief en correctief onderhoud (oplossen van storingen, verhelpen van calamiteiten en herstellen van tijden het preventief onderhoud geconstateerde gebreken) aandaken, bliksem- en valbeveiliging en daarnaast voor 75.000 Euro (incl. BTW) aandakrenovatieprojecten. De Veluwse Onderwijsgroep verwacht ook tijdens de contractperiode nog diverse verbouwen renovatieprojecten, waar ook dak werkzaamheden onderdeel (kunnen) zijn. Deze informatie is slechts ter indicatie. Hieraan kunnen door de inschrijver geen rechten en/of plichten worden ontleend.

Originele Publicatie
Aankondigingenplatform (tenderned.nl)

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: