January 18, 2022

Tender Tuesday | Dakonderhoud

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche

Dakonderhoud

 

Aanbestedende Dienst

Stichting BOOR

 

Deadline Inleverdatum

28februari 2022 12:00 uur

 

Opdrachtomschrijving

Scope van de opdracht is het uitvoeren van diverse werkzaamheden met betrekking tot het reguliere (schoonmaak) onderhoud, het vervangen van dakbedekking op dakenen eventueel herstel van daken. Hieronder vallen inspecties, reparaties, vervangingen, schoonmaak van daken, onderhoud, aanpassingen, montages, sloop en afvoer van materialen, etc. ten behoeve van het onderhouden van de daken, maar ook het geven van advies door opdrachtnemer met betrekking tot deze werkzaamheden. Opdrachtnemer zal incidenteel gevraagd worden om kleine bouwkundige aanpassingen uit te voeren. Deze ‘werkzaamheden’ dient voor elke locatie te zijn onderverdeeld in de volgende drie categorieën: 1. Preventief(jaarlijks) onderhoud en schoonmaak van daken; 2. Correctief onderhoud(geconstateerde gebreken of meldingen); 3. Groot en/of planmatig onderhoud.

 

Omvang

De verwachte opdracht waarde per jaar bedraagt tijdens de gehele looptijd € 200.000 euro inclusief BTW. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de omvang van levering. Wel vormen de bovengenoemde aantallen de grondslag van de beoordeling.

De in dit beschrijvend document en de bijlagen opgenomen aantallen, waarden en bedragen zijn indicatief. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Ondanks het afsluiten van een Raamovereenkomst heeft de Aanbestedende dienst geen afnameverplichting. Dit betekent in ieder geval dat:

a. De Aanbestedende dienst zich het recht voorbehoud om op basis van de Raamovereenkomst geen nadere opdracht te verlenen;

b. De Aanbestedende dienst zich het recht voorbehoud om op basis van eventuele krimp geen nadere opdracht te verlenen;

c. In het kader van de raamovereenkomst is de aanbestedende dienst niet gehouden om ook daadwerkelijk (alle) nadere opdrachten te plaatsen bij de opdrachtnemer.

 

Originele Publicatie

Aankondigingen platform (tenderned.nl)

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: